18/03/2020 | Chelyabinsk | Theater Maneken | Medea + About twenty kinds of emptiness

18/03/2020 | Chelyabinsk | Theater Maneken | 18.30 | Medea (Choreography: Stepan Bannov) (Premiere) + About twenty kinds of emptiness (Choreography and dance: Tatiana Sushchenko, Artem Sushchenko, Kristina Chernyshova, Denis Chernyshov – Regisseur: Maria Menchenina) (Premiere)